Program functionare
Luni-Vineri
9:00 – 18:00
Sambata -  Inchis
Duminica -  Inchis

La cerere, putem lucra si sambata si duminica.

Notarul este un liber profesionist, avand statutul unei functii autonome, un reprezentant neutru al intereselor clientilor sai, un consilier nepartinitor pentru chestiuni juridice complexe, indeplinind totodata un serviciu de interes public prin intocmirea actelor de autoritate publica. Legea notarilor publici si a activitatii notariale, nr. 36/1995... continuare

...toate stirile   

Acte necesare

a) acte necesare pentru deschiderea procedurii succesorale:
- certificatul de deces al autorului;
- anexa (sesizarea) pentru deschiderea procedurii succesorale (emisa de starea civila -primarie - a localitatii unde defunctul a avut ultimul domiciliu)
- certificatul fiscal de pe urma bunurilor ramase de pe urma defunctului (pentru luna in curs) -Primarie
- testamentul daca este cazul.
- actele de proprietate pentru bunurile ce compun masa succesorala (contracte de vanzare-cumparare, contracte de donatie, acte de partaj, certificat de mostenitor, contract de schimb etc.)
- certificat din care sa rezulte ca procedura succesorala nu a fost deschisa la alt birou notarial (eliberat de Camera Notarilor Publici Pitesti)
- acte de stare civila pentru mostenitori (acte de identitate, certificate de nastere, certificate de casatorie);
- doi martori cu B.I. / C.I.
- certificatul de casatorie al partilor;
b) acte necesare pentru transmiterea dreptului de proprietate prin acte intre vii:
–    actele de proprietate ale instrainatorului si anume: contractul de vanzare cumparare, certificatul de mostenitor, contractul de donatie, hotararea judecatoreasca definitiva sau orice alte documente din care sa rezulte dreptul de proprietate.
–     Certificatul de Atestare Fiscala (fiind dovada faptului ca instrainatorul nu are taxe sau impozite neplatite catre stat) – se elibereaza de catre Primaria din raza teritoriala in care se afla imobilul ce se instraineaza.
–    Extrasul de carte funciara de la BCPI – al ANCPI (se elibereaza numai notarului public instrumentator)
–    de la Asociatia de Proprietari trebuie obtinuta o Adeverinta care atesta plata la zi a obligatiilor catre Asociatia de Proprietari.
–    Dovada de la Electrica (Cez Vânzare S.A.) cã nu existã restanþe, respectiv adeverinþã debite pentru vânzare imobil valabilã 10 zile calendaristice.
–   Certificat de performanþã energeticã a clãdirii, întocmit de auditorii energetici autorizaþi.
–    Pentru actele de dezmembrare, de construire a servitutilor sau de partaj, este necesar Certificatul de Urbanism de la Primaria din raza teritoriala unde se afla situat bunul.

c) Procedura divortului fara copii

- certificat de casatorie in original;

- certificate de nastere in original;

- cartile de identitate ale partilor;

- pentru actul de lichidare, toate actele de proprietate pentru bunuri imobile si mobile, comune sau proprii;

d) Procedura divortului cu copii

In plus fata de c) Procedura divortului fara copii, mai sunt necesare:

- certificate de nastere copii minori;

- carti de identitate minori (daca este cazul)